Alibistických jednorázový příplatek chudobu invalidů neřeší

Jednorázový příspěvek důchodci bude vyplacen v únoru

 

V únoru 2016 bude spolu s důchodem vyplacen také jednorázový příspěvek ve výši 1200 Kč. Ten náleží všem, kteří mají nárok na výplatu jakéhokoliv druhu důchodu nebo jeho části z českého důchodového pojištění alespoň po část měsíce února 2016, pokud byl tento důchod přiznán ode dne spadajícího do období před rokem 2016.
Zdroj: MPSV.

Zveřejněno v rubrice Sociální sféra
Zpět