8. Parkinsoniáda – přihlašování začalo

Informace k 8. Parkinsoniádě

Propozice a přihlašovací formulář na 8. Parkinsoniádu už jsou snad v konečné variantě.
Nepředpokládáme zásadní změny a pokud by bylo nutno zapracovat drobné změny, tak budou takového rázu a významu, že bude stačit si jich všimnout až před samou parkinsoniádou.Tímto příspěvkem vás chci především pozvat k nám do Dubňan k účasti na 8. parkinsoniádu.
Věřte, že se na vás těšíme a jsme si jisti, že přijedete v hojném počtu. Zveme tímto i zahraniční účastníky. Myslím si, že není třeba ani překladu do anglického jazyka. S přáteli ze sousedních zemí jsme v kontaktu a dá se očekávat, že jich bude nejméně tolik co loni.
Kromě toho se naše parkisnoniáda zalíbila i nemocným roztroušenou sklerózou. I zde očekáváme poměrně velký zájem. Na 7. parkinsoniádě už byli a líbila se jim. Musím přiznat, že se na ně těšíme  také.  Za dobu co jsem s nimi v kontaktu jsem, poznal poměrně dost osudů roskařů v různém stupni nemoci a co mě zaráží, je věk a  projevy nemoci již v útlém věku základní školní docházky. Odchody partnerů v době kdy mají společně k výchově malé děti a nepochopení okolí. Statečnost se jim  upřít nedá. (Výstup na Kilimanžáro 2010 a jiné projekty)  I do Dubňan si přijedou plnit část jednoho ze svých projektů.Doporučení přihlaste se prostřednictvím formulářů. Ptejte se především mě na jakékoliv organizační  informace.  Sledujte web http://parkinson-slovacko.cz/ . Sledujte  nové informace o všem co se byť i jen nepatrně parkinsoniády dotýká.
Nebudemme posílat jednotlivým klubům pozvánky. Většinou na ně nereagujete. Je jen několik předsedů kteří poděkují za pozvání i když nepřijedou. Děkuji jim za to.  Další informací budou kontakty a informace o možnostech ubytování.  Jan Škrkal

8.Parkinsoniáda

Zveřejněno v rubrice Aktuality
Zpět