Co jsou směrové elektrody

Nový systém pro hlubokou mozkovou stimulaci (DBS) Infinity™ se směrovými elektrodami a zcela bezdrátovým ovládáním pomocí dotykového ovladače


V roce 2016 se na trh dostala nová řada implantabilních stimulátorů Infinity™ pro léčbu poruch hybnosti metodou hluboké mozkové stimulace (DBS).

Nové systémy přinášejí pacientům s Parkinsonovou nemocí, esenciálním třesem a dystonií zásadní zlepšení kvality DBS terapie v několika směrech. Léčba je cílenější a šetrnější, ovládání pohodlnější a programování rychlejší.
DBS systém Infinity™ obsahuje zcela nové:
• Směrové elektrody.
• Stimulátory komunikující s pacientským ovladačem i lékařským programátorem bezdrátově na vzdálenost několika metrů. Oblý tvar stimulátorů usnadňuje hojení po implantaci a poté zlepšuje jeho přijetí pacientem. Stimulátory jsou plně MRI kompatibilní.
• Programátory a ovladače, které se ovládají stejně jako dotykové tablety a telefony
• Pružné vodiče mezi stimulátorem a elektrodou, umožňující volný pohyb hlavou do stran
Směrové elektrody Infinity™
Klasické elektrody stimulují mozková centra v rozsahu 360°, a kromě cílových oblastí mohou někdy stimulovat i jiné části mozkových jader a vyvolat tak nežádoucí účinky.

Nové směrové elektrody jsou vybaveny dělenými kontakty, které umožňují nasměrování proudu jen tam, kde je to potřeba, což vede k potlačení vedlejších účinků a nižší spotřebě baterie, která nemusí dodávat energii tam, kde to není nutné.

Tyto elektrody dávají pacientům více možností, aby jejich léčba pomocí hluboké mozkové stimulace lépe odpovídala jejich individuálním potřebám s menšími vedlejšími účinky.
Stimulátory Infinity™ a pružné podkožní vodiče
Oblý tvar stimulátorů Infinity™ je lépe přizpůsoben tělu pacienta, což snižuje možnost vzniku nepříjemných pocitů v oblasti implantace. Stimulátory komunikují s pacientským ovladačem i lékařských programátorem na vzdálenost několika metrů a proto není nutno přikládat hlavici ovladače přímo nad stimulátor. To umožňuje, aby byly implantovány i na jiná místa, než jen v oblasti pod klíční kostí.
Pružné vodiče mezi stimulátorem a elektrodou umožňují volný pohyb hlavou do stran a snižují jejich vyčnívání. Díky své pružnosti lépe odolávají namáhání v tahu, což vede k lepší odolnosti vůči jejich poškození.
Celý systém Infinity™ je plně kompatibilní s celotělových MRI vyšetřením.

Dotykové ovladače a programátory Infinity™

Nové ovladače pro pacienty i lékaře jsou dotyková zařízení  velikosti mobilního telefonu resp. tabletu. Umožňují zcela bezdrátovou komunikaci se stimulátorem. Ovládání stimulátoru malým tabletem připomínajícím mobilní telefon, nevzbuzuje v okolí pacienta žádnou pozornost. Programování lékařem probíhá bez obvyklého přikládání komunikační hlavice, což nastavování stimulátoru usnadňuje a zrychluje, především u pacientů s třesem.
Ovládání je přesné a rychlé, a na jediné obrazovce se nacházejí všechny potřebné informace o nastavení stimulátoru a stavu jeho baterie. Pacientský ovladač komunikuje v českém jazyce. Celý systém Infinity™ je připraven na vzdálený provoz tj. telemedicínský režim, který lékařům umožní kontrolu technických parametrů aniž by se pacient musel vzdálit ze svého domova, případně dálkové nastavení stimulace pod kontrolou neurologa v místě bydliště pacienta. Podmínkou spuštění vzdáleného provozu je přijetí příslušné legislativy. Poté budou již dříve implantovaní pacienti moci výhod telemedicínského režimu využívat.

Přínos nové technologie systému Infinity™ pro pacienty i lékaře shrnuje pan Prof. MUDr. Robert JECH, Ph.D., z Centra pro intervenční terapii motorických poruch (i-TEMPO) Neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze:

„Systémy Infinity se směrovými elektrodami používáme v našem centru k léčbě pacientů s Parkinsonovou nemocí a esenciálním třesem od roku 2016. Směrové elektrody nám dávají více možností snížení projevů poruch hybnosti a do jisté míry eliminování vedlejších nežádoucích účinků stimulace (např. ovlivnění řeči nebo chůze). Díky nim můžeme měnit směr proudu a stimulovat jenom tu část jádra, kterou potřebujeme. Programování směrových elektrod provádíme pomocí dálkového ovladače, které můžeme využít kdykoliv, kdy máme podezření, že stimulace není nastavena optimálně.“

Více informací na kancelar@parkinson-help.cz

Zveřejněno v rubrice Aktuality
Zpět