Ve Francii PN nemoc z povolání

Francouzští zemědělci si vydobyli dekret, podle něhož Parkinsonova choroba vyvolaná přípravky na ochranu rostlin bude nyní akceptována jako choroba z povolání. Také v Německu již zemědělci podali první žaloby – a dostávají za pravdu.

544887x265_197

Jak uvádí Stern na svých internetových stránkách, byla ve Francii „souvislost mezi Parkinsonovou chorobou a používáním pesticidů v zemědělství oficiálně uznána“. Ministr zemědělství Bruno Le Maire podepsal dekret, podle něhož je Parkinsonova choroba za určitých podmínek akceptována jako choroba z povolání v zemědělství, uvádí se dále.

Pro francouzské pěstitele je to úspěch. I když ne každý postižený zemědělec může počítat s odškodněním. Prokázání souvislosti je totiž krajně obtížné, protože choroba je výsledkem pomalého úbytku dopaminových neuronů, uvedl Ärzteblatt v květnu 2011.

Francouzští zemědělci nebo pracovníci v zemědělství by museli minimálně deset let přicházet do kontaktu s pesticidy a neurodegenerativní onemocnění by muselo propuknout nejpozději rok po ukončení jejich používání, píše Stern dále.

Žádná příčinná souvislost
Spolkový ústav pro hodnocení rizik (BfR) se k tématu expozice pesticidům a Parkinsonova choroba vyjádřil již v roce 2006: „Výsledky epidemiologických výzkumů poukazují na souvislost mezi expozicí pesticidům a Parkinsonovou chorobou. Dosud však jako iniciátor choroby nebyl identifikován žádný pesticid ani kombinace různých pesticidů. I když jednotlivé pesticidy pravděpodobně ovlivňují hospodaření s dopaminem, nemůže být biologická plausibilita, která by objasnila vznik Parkinsonovy choroby, dostatečně experimentálně odvozena. Příčinnou souvislost mezi expozicí pesticidům a vznikem choroby u člověka tak nelze v současné době doložit“, uvádí se ve vyjádření.

Studie ze zámoří potvrzuje podezření
Další rešerše ukazují, že souvislost mezi používáním přípravků na ochranu rostlin v zemědělství a onemocněním Parkinsonovou chorobou, je předmětem řady studií.

Jak napsal Ärzteblatt v květnu roku 2011: „Obyvatelé Central Valleys, oblasti intenzivní zemědělské produkce v Kalifornii, onemocní třikrát častěji touto chorobou, pokud pracují v blízkosti polí, kde jsou aplikovány pesticidy na bázi účinných látek ziram, maneb a paraquat“.

To jsou výsledky výzkumu publikované v časopise European Journal of Epidemiology. Tým vědců pod vedením Beate Ritz ze School of Public Health univerzity v Los Angeles v minulém roce vyvinul informační systém, který zaznamenává zemědělské plochy a používání určitých pesticidů, uvádí se dále. Výsledky potvrdily dřívější podezření na herbicidní účinnou látku paraquat (v Evropě není povolena) a fungicidní účinnou látku maneb.

„V dřívější analýze autorů bylo pro osoby vystavené pesticidům zjištěno o 75 procent vyšší riziko vzniku Parkinsonovy choroby“, píše Ärzteblatt dále.

celý článek v němčině ZDE.
zdroj: agronavigator.cz, 18.5.2012, Mgr. Dana Koubová

Zveřejněno v rubrice Aktuality
Zpět