Dávky pro zdravotně postižené

 

Základní dávka je – invalidní důchod.

 
Osoby se zdravotním postižením mohou dále žádat o:

– příspěvek na péči,
– příspěvek na mobilitu
– příspěvek na zvláštní pomůcku,

které poskytují krajské pobočky Úřadu práce ČR.

Jak se posuzuje zdravotní stav pro nárok na dávky osobám se zdravotním postižením?

Posuzování zdravotního stavu pro účely příspěvku na péči od 1. ledna 2012 byl zaveden nový ucelenější a přehlednější systém posuzování stupně závislosti pro účely příspěvku na péči.

Posuzování zdravotního stavu pro účely příspěvku na mobilitu po 1. lednu 2014 není u osob, které jsou držiteli průkazu osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P vydaného po tomto datu, pro účely příspěvku na mobilitu samostatně posuzován zdravotní stav.

Posuzování zdravotního stavu pro účely příspěvku na zvláštní pomůcku posuzující lékař vychází zejména z nálezu ošetřujícího lékaře, případně z výsledků funkčních vyšetření a z vlastního vyšetření.

Při stanovení stupně závislosti vychází okresní správa sociálního zabezpečení:
• ze zdravotního stavu člověka doloženého nálezem vydaným poskytovatelem
zdravotních služeb,
• z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb dotyčného,
• popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a
• z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

 

Zpět