vše o Parkinsonově nemoci

Přidejte se k Parkinson-Help z.s.

Zjistěte více o členství a benefitech

Doporučení po operaci DBS

Horká linka neurologické kliniky VFN: 721134226 (pro pacienty po DBS).

Stimulátory je vhodné bezprostředně před plánovanou operací vypnout, protože artefakty ze stimulace mohou kontaminovat EKG.

Konzistentní údaje o možné interfenci činnosti stimulátorů s elektrickými kautery a koagulaci doposud chybějí.

Zemnící elektrodu je vhodné umístit co nejdále od hrudníku nebo používat bipolární typ koagulace.
Stimulátory může vypnout nebo zapnout silné magnetické pole.
Protoje nutno vyvarovat se manipulace s přístroji vyzařujícími magnetické pole v blízkosti hrudníku, šíje a hlavy.
Po skončení operace je nutné zapnout stimulátory co nejdříve. Zapnutí se provede přiložením permanentního magnetu (pacient má u sebe) na 3 sekundy (ne však déle než 6 sekund) na kůži hrudníku v podklíčkové krajině, kde je stimulátor implantován.

Pokud má pacient stimulátory dva je nutné zapnout oba.

Novější typy stimulátorů se ovládají přiložením pacientského modulu (pacient má u sebe).
Zapnutí nebo vypnutí se provede stisknutím tlačítka „I“ (zapnout) nebo „O“ (vypnout).
Aktuální stav stimulátoru je indikován rozsvícením zelené (zapnuto) nebo oranžové (vypnuto) LED-diody na spodní straně modulu.

Přísně zakázáno použití jakéhokoli způsobu elektroléčby , při které dochází k hloubkové prohřívání tkání zářením – tzv. radiofrekvenční diatermie, krátko – a mikrovlnná diatermie a ultrazvuková diatermie.

Převzato z pokynů 1. lékařské fakulty Všeobecné
fakultní nemocnice, Neurologická klinika, Praha

Pohled na častý ovladač.

Podporují nás

Parkinson-Help z. s. © Copyright 2014 Based on Frontier Theme