MPSV vydalo informační letáky o dávkách státní sociální podpory i pomoci v hmotné nouzi

Ministerstvo práce a sociálních věcí chce pomoci lidem orientovat se v sociálním systému, proto vydalo soubor tří letáků . V prvním se lze dozvědět více o dávkách státní sociální podpory, druhý vysvětluje, jak je to s pomocí v hmotné nouzi a třetí informuje o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Všechny letáky obsahují informace platné od 1. ledna 2014.
„Každý leták obsahuje aktuální informace, a to v přehledné formě. Lidé se tak například dozvědí, na jakou pomoc od státu mají nárok osoby se zdravot ním postižením,“ říká ministr práce a sociálních věcí František Koníček.

POZOR, kde je zmíněna vyhláška 388/2011 má být 388/2013, tudíž novela vyhlášky, která již uvažuje neurodegenerativní onemocnění.
388/2013 byla podepsána panem ministrem, vyšla ve Sbírce a je tudíž platná. MPSV na ni zapomnělo při tvorbě brožur a uvedlo vyhlášku již neplatnou.(pozn.webredakce)

Leták „Dávky pro osoby se zdravotním postižením“ přináší odpovědi na otázky jako například: jak lze získat průkaz osoby se zdravotním postižením, kdo má nárok na příspěvek na péči či na příspěvek na mobilitu, v jaké výši se příspěvky vyplácejí a kde lze o dávky požádat. Ministerstvo nedávno vydalo také Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2014, kde lze najít mnoho dalších informací v sociální oblasti.
V letáku „Státní sociální podpora“ se lidé dočtou například o tom, jak probíhá řízení o přiznání dávek, kolik činí porodné a přídavek na dítě a kde lze získat podrobnější informace. Čtenáři se dozvědí i to, jak postupovat, pokud nesouhlasí s vydaným rozhodnutím o nepřiznání dávky.
Leták„ Pomoc v hmotné nouzi“ vysvětluje, kdo je, resp. kdo není osoba v hmotné nouzi, o jaké dávky lze žádat, kolik činí částky životního a existenčního minima a přináší další užitečné informace. Podobně jako dva výše uvedené letáky obsahuje i tento zjednodušené podmínky pro poskytnutí předmětných dávek. Přesné podmínky nároku na dávky jsou uvedeny v právních předpisech.
Celkový náklad letáků činil 30 tisíc výtisků. Výroba, tisk, distribuce a grafické zpracování stálo 106 480 Kč. Letáky budou postupně distribuovány na kontaktní pracoviště ÚP ČR a na obecní úřady s rozšířenou působností. K dispozici budou také ve vestibulech budov MPSV.
Petr Sulek, tiskový mluvčí MPSV

Zveřejněno v rubrice Sociální sféra
Zpět