vše o Parkinsonově nemoci

Přidejte se k Parkinson-Help z.s.

Zjistěte více o členství a benefitech

O nás

Parkinson-Help o. s.

Vznik a činnost Parkinson-Help o. s. vychází z našich životů.

Byli jsme zdraví, v produktivním věku, se starostmi tomu odpovídajícími,
až do doby,než nám sdělili:

„Máte Parkinsonovu nemoc“.

Nechápete souvislosti této nemoci s Vámi.
Ani netušíte, co všechno tato dvě slova, Parkinsonova nemoc, znamenají.
Po několika letech, kdy se snažíte nemoci uniknout,
je jasné, že progresivní, neurodegenerativní
a nevyléčitelné onemocnění Vám prchnout nedá.

Postupně zjistíte, že příznaky nemoci mají za následek
vyloučení nemocného ze života společenského, sociálního i ekonomického.

Za svou nemoc nemůžeme, nezavinili jsme si ji.

Rozhodli jsme se, že svůj handicap obrátíme v přínos, začali jsme pracovat
ku prospěchu všech postižených Parkinsonovou chorobou.

Naším posláním je seznamovat širokou veřejnost s obtížemi onemocnění a získávat lidi vstřícné přispívat ke zkvalitnění života nemocných nevyléčitelnou Parkinsonovou nemocí.

Spolupracujeme s Neurologickou klinikou 1. LF UK v Praze 2 v Kateřinské ulici.

Odbornou garantkou se stala as. MUDr. Zárubová, vedoucí poradny pro Parkinsonovu nemoc ve FN Motol.

„Získání dostatečného množství informací o nemoci je zásadním předpokladem úspěšné léčby.“ MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Vytvoření webových stránek bylo první aktivitou organizace.
Stránky www.parkinson-help.cz jsou komplexním zdrojem informací
o Parkinsonově nemoci pro nemocné, jejich blízké i pro ty, kteří „jen“ hledají informace v českém jazyce.

Za všechny, komu tyto stránky dobře slouží, chceme vyjádřit své veliké poděkování lékařům z Extrapyramidové sekce Neurologické společnosti, ČLS JEP, kteří nám pro vznik stránek poskytli jejich materiály. Především jsme vděčni za podporu prof. MUDr. Evžena Růžičky, DrSc., FCMA, prof. MUDr. Jana Rotha, CSc a as. MUDr. Terezy Uhrové, Ph.D. i za vedení poradny.
A samozřejmě dík patří za vedení poraden i MUDr.Vendule Svobodové a PhDr. Martě Pšikalové.

Naše díky za trpělivost, ochotu a množství hodin strávených bezplatně při tvorbě stránek patří webmasterovi, Petru Vocelkovi, studentu SPŠ a OA v Bruntále,  a grafičce paní Janě Švástové.
Jsme rádi, že to s námi nevzdali.

 

Podporují nás

Parkinson-Help z. s. © Copyright 2014 Based on Frontier Theme