Došlo k podstatným změnám u všech typů průkazů osob se zdravotním postižením

Prováděcí vyhláška k zákonu č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením je nově vyhláška č. 388/2013 Sb., která byla vydána             28. 11. 2013 a mění původní vyhlášku č. 388 z roku 2011 Sb. Je to vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

Její důležitost je pro nemocné Parkinsonovou nemocí v příloze č. 4 této vyhlášky.

Zde došlo k podstatným změnám u všech typů průkazů OZP, to znamená průkazů TP, ZTP a ZTP/P došlo k rozšíření zdravotního postižení o neurodegenerativní postižení (kam se Parkinsonova nemoc řadí) s pohybovou poruchou, poruchou stability, slabostí dvou končetin, s mnohočetnými hybnými komplikacemi typu rigidity, hypokinézy, tremoru, ataxie, mimovolných pohybů, případně u průkazu ZTP/P byl seznam dále rozšířen také o psychická postižení se ztrátou duševních kompetencí, s neschopností komunikace a orientace včetně nízko funkčního typu autismu a o neurodegenerativní postižení s akinézou, mnohočetnými velmi těžkými hybnými komplikacemi a těžkými neuropsychickými projevy.

Zveřejněno v rubrice Aktuality
Zpět