Denní stacionář Hejnická, Praha 9

Dnes jsme navštívili Denní stacionář Hejnická na Praze 9.

Jedním slovem – DOPORUČUJEME.

dsc_5806

Přišli jsme bez ohlášení do hodiny cvičení a měli jsme možnost podívat se na rozcvičování pomocí gumových míčů a masážních míčků. Cvičení bylo samozřejmě přizpůsobeno klientům, bylo vedeno podle jejich tempa za odborného vedení.

Personál je v Hejnické milý, empatický a znalý problematiky, prostředí je plné světla, vkusně a ergonomicky zařízené, bezpečné a vybavené na aktivity i odpočinek.

Velký důraz je kladen na člověka a na jeho individuální potřeby.

Služby stacionáře jsou určeny seniorům i fyzicky postiženým, kteří žijí ve svých domácnostech a chtějí aktivně trávit svůj volný čas.
Společně s rodinou nebo osobou, která o klienta pečuje v domácím prostředí, pomohou klientovi vytvořit smysluplný denní režim a oddálí dobu kdy je z důvodu svého zhoršeného zdravotního stavu nucen vyhledat pobytovou službu.

Tím, že klient využije služby Denního stacionáře, umožní potřebný odpočinek i osobě, která o postiženého/seniora pečuje v domácím prostředí.
Klientovi je možné na požádání předem zajistit i dopravu do a z Denního stacionáře.

Poskytování sociálních služeb Denního stacionáře Hejnická se řídí zásadami:
– Klade se důraz na poskytované sociální služby a její bezpečnost
– Klient je vnímán jako partner, respektují se jeho potřeby
– Všechny aktivity jsou připravovány a vedeny odborným personálem

V průběhu dne je zajištěna strava. Klient má možnost odebírat snídani, přesnídávku, oběd, svačinu, ale i večeři. Může odebírat jednotlivá jídla, nebo celodenní stravu.

V případě potřeby je k dispozici i invalidní vozík,  stacionář je prostorný uzpůsoben i pro imobilní klienty.

Poplatek za pobyt v Denním stacionáři činí od 260,- Kč do 330,- Kč / den. Cena zahrnuje dvě hodiny aktivizaci 2 x 90 Kč, jídlo 140 Kč/den, celková výše poplatku se odvíjí od ceny za odebranou stravu za den a míry podpory, kterou klient v průběhu dne vyžaduje.
Platba je hrazena k poslednímu dni v měsíci zpětně.

Klienti mohou službu využívat ve všechny pracovní dny v měsíci od 6:30 do 17:30 nebo si mohou vybírat pouze jednotlivé dny, ve kterých stacionář navštíví.
Stacionář má kapacitu 12 klientů.

Bližší podrobnosti na http://www.ssspraha9.cz/index.php/stacionarproseniory.

Zveřejněno v rubrice Aktuality
Zpět