vše o Parkinsonově nemoci

Přihlašte se k odběru našeho newsletteru

Ocenění a uznání

Parkinson-Help z.s. byla vyjádřena podpora Extrapyramidové sekce České neurologické společnosti ČLS JEP.

V 10. ročníku soutěže Česká cena za public relations Parkinson-Help z.s. dostala 3. místo v kategorii Společenská odpovědnost.
webinar

Změna data webináře!

Pozor změna termínu z 7.12. na 15.12. , čas zůstává stejný, 19.30 hod   Posledního webináře tohoto roku, 15. 12. 2016 se ochotně ujal prof. MUDr. Robert Jech, PhD., Neurologickáklinika 1. LF UK a VFN Praha. „Otázky a odpovědi na téma Parkinsonova nemoc“ – shrnující webinář, kde se pan profesor bude věnovat nejčastějším otázkám, které během […]

doporučujeme-200x120

Jana Večlová – Dobrovolník roku Prahy 10

Předsedkyně klubu Parkinson-Help Praha, Jana Večlová, oceněna Na základě zasedání poroty složené ze zástupců radnice, veřejnosti a úředníků k anketě „Dobrovolník roku Prahy 10“, byla oceněna paní Jana Večlová, nominována vaší organizací – Parkinson-Help z.s., za funkci členky redakční rady časopisu Vlny, funkci předsedkyně Parkinson-Help klubu Praha, vedení této členské základny, organizaci akcí a zajišťování […]

informace-300x200

Jak se přihlásit na webináře – obecná informace

Jak se přihlásit na webinář?   Pouze kliknutím zde na WEBINÁŘ. Před vstupem si prosím vypněte Skype, který webináře ruší. Na přihlášení stačí mailová adresa a jméno. V případě nouze lze pro technickou podporu kontaktovat: Seppia z.s., paní Lenku Holubcovou na: 734 218 835. Děkujeme a těšíme se na vás.    

doporučujeme-200x120

Senioři v domovech berou řadu léků zbytečně, další jim schází

Rozhovor s Členkou vědecké rady Ústavu lékového průvodce je PharmDr. Miladou Halačovou, Ph.D., vedoucí Oddělení klinické farmacie Nemocnice Na Homolce Projekt „Farmakoterapie v domovech pro seniory“ je v sociální sféře v České republice prvním svého druhu a sonda do problematiky preskripce seniorů v domácnostech provedena nebyla. Přímé srovnání tedy není možné. Zcela jistě je však […]

webinar

Webinář 12.10.2016 „Polykání a logopedie“ s Mgr. Evou Baborovou, 1. LF UK VFN Praha 2

Webinář  „Management poruch polykání a řeči u Parkinsonovy nemoci“   S poruchami polykání se v různé míře setkáváme napříč všemi neurologickými diagnózami. Akutní i dlouhodobá péče poruch polykání u Parkinsonovy nemoci má svá specifika. Na diagnostice i terapii se podílí široké spektrum odborníků, nicméně klíčovou roli hraje klinický logoped. Úkolem semináře je ukázat specifika péče […]

Podporují nás

Parkinson-Help z. s. © Copyright 2014 Based on Frontier Theme